Nederland heeft te maken met een groeiend tekort aan goed opgeleide technici met de juiste expertise op lager en middelbaar niveau. De oorzaak is de sterk toenemende vergrijzing en de geringe aanwas van nieuw talent. Volgens Rabobank Cijfers & Trends ligt er een kans voor de industrie om te investeren in het toevoegen van dienstverlening zoals montage, onderhoud en training. 

De vraag van de industrie naar kennis en middelen om het onderhoud van machineparken te optimaliseren heeft geresulteerd in de oprichting van Dutch Lubrication Training Centre (DLTC). DLTC werkt samen met deskundigen op het gebied van tribologie om onderhoudstechnici op te leiden en klaar te stomen voor de praktijk. 

Door middel van praktische workshops worden ervaren en minder ervaren technici binnen afzienbare tijd klaargestoomd om kundig en efficiënt smeertechnische onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Nederland heeft te maken met een groeiend tekort aan goed opgeleide technici met de juist expertise op lager en middelbaar niveau. DLTC voorziet in deze kennis en stoomt onderhoudstechnici klaar voor de praktijk.